สิทธิพิเศษจากธนาคาร

กลางแจ้ง P1, P2, P3 (1,000 คัน) ใต้ดิน B1, B2, B3 ใต้ Hall 98-104 (4,000 คัน)
2, 8, 23, 45, 46, 46A, 48, 02, 116, 132, 133, 139,142, 180, 507, 508, 511, 513, 552, 544, 552A, 563
บางนา ทางออกที่ 1

สนับสนุนโดย