กิจกรรม

กิจกรรม

ตารางกิจกรรม

  • วันพฤหัสบดี 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 มิ.ย. 2023
  • วันศุกร์ 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 มิ.ย. 2023
  • วันเสาร์ 01 01 01 01 01 01 01 01 01 ก.ค. 2023
  • วันอาทิตย์ 02 02 02 02 02 02 ก.ค. 2023
Saha Group Fair

พิธีเปิดงานสหกรุ๊ปแฟร์ครั้งที่ 27

สถานที่ : เวทีใหญ่
เวลา : 08:00 - 10:00
บริษัท ไลอ้อน(ประเทศไทย) จำกัด

LION HEALTH STARTUP BUSINESS CONTEST

สถานที่ : Silk 2
เวลา : 09:00 - 18:00
สสวท. + บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

สัมมนาเชิงลึกหลักสูตร BIO-CIRCULAR-GREEN เศรษฐกิจใหม่ใกล้ตัว

สถานที่ : Nile 4
เวลา : 09:30 - 14:30
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

กิจกรรมแฟชั่นโชว์

สถานที่ : เวทีใหญ่
เวลา : 11:00 - 12:00
บริษัท ไลอ้อน(ประเทศไทย) จำกัด

ห้องสำหรับ Present LION HEALTH STARTUP BUSINESS CONTEST

สถานที่ : Silk 4
เวลา : 11:00 - 15:00
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

MOU Signing Ceremony the Co-development on Digital Gold Saving between MTS GOLD and SAHA GROUP

สถานที่ : Nile 2
เวลา : 11:45 - 12:45
เครือสหพัฒน์ TPCX

โครงการ The Affilate Thailand Presented by Saha Group

สถานที่ : เวทีใหญ่
เวลา : 13:00 - 15:00
บริษัท วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

Workshop วัฒนธรรมญี่ปุ่นและเรียนภาษาญี่ปุ่นฟรี

สถานที่ : Silk 3
เวลา : 13:00 - 16:00
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

MOU Signing Ceremony Human Resource Management on Path Towards Digital Transformation between HUMANICA and SAHA GROUP

สถานที่ : Nile 2
เวลา : 13:30 - 14:30
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

Wacoal Love Earth Catalog Show 2023 #1

สถานที่ : HALL 100 / E402
เวลา : 14:00 - 14:30
บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด

KEWPIE X เต ตะวัน

สถานที่ : HALL 99-100 / C203
เวลา : 14:00 - 16:00
บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ESSENCE X โบ เมลดา

สถานที่ : HALL 100 / F102
เวลา : 15:00 - 16:00
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

Wacoal Love Earth Catalog Show 2023 #2

สถานที่ : HALL 100 / E402
เวลา : 16:00 - 16:30
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

กิจกรรมเปิดตัวพรีเซนเตอร์

สถานที่ : เวทีใหญ่
เวลา : 16:00 - 17:00
บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

BSC COS X ......

สถานที่ : HALL 100 / D104
เวลา : 16:30 - 18:00
บริษัท ช้อป โกลบอล (ปรเทศไทย)

MOU Shop Global

สถานที่ : Silk 4
เวลา : 17:00 - 18:00
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

Wacoal Love Earth Catalog Show 2023 #3

สถานที่ : HALL 100 / E402
เวลา : 18:00 - 18:30
บริษัท บางกอกแอธเลติก จำกัด

กิจกรรมเปิดตัวแบรนด์แอมบาสซาเดอร์

สถานที่ : เวทีใหญ่
เวลา : 18:00 - 19:00
โอ.ซี.ซี จำกัด (มหาชน)

การบริหารจัดการธุรกิจซาลอน

สถานที่ : Silk 3
เวลา : 09:00 - 11:30
กลุ่มสหพัฒน์

นักวิเคราะห์นักลุงทุนพบกลุ่มสหพัฒน์

สถานที่ : Silk 1-2
เวลา : 09:00 - 12:00
บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน)

A'MAZE GREEN Society by BTNC : Create Your Own Happiness

สถานที่ : Silk 4
เวลา : 09:00 - 12:00
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

Wacoal Love Earth Catalog Show 2023 #1

สถานที่ : HALL 100 / E402
เวลา : 13:00 - 13:30
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

พิธีมอบรางวัลนวัตกรรม Chairman Awards 2023

สถานที่ : เวทีใหญ่
เวลา : 13:00 - 15:00
บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ARTY PROFRESSIONAL METAVERSE BEAUTY CHALLENCE 2023

สถานที่ : Silk 3-4
เวลา : 13:00 - 16:00
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

มาม่าคู่ค้าพนธมิตร

สถานที่ : Silk 1-2
เวลา : 13:00 - 18:00
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

Wacoal Love Earth Catalog Show 2023 #2

สถานที่ : HALL 100 / E402
เวลา : 15:00 - 15:30
บริษัท บางกอกแอธเลติก จำกัด

กิจกรรมเปิดตัวสินค้า PAN X ELLE

สถานที่ : เวทีใหญ่
เวลา : 15:00 - 16:30
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

Wacoal Love Earth Catalog Show 2023 #3

สถานที่ : HALL 100 / E402
เวลา : 17:00 - 17:30
บริษัท ไลอ้อน(ประเทศไทย) จำกัด

LION X น้องมะลิ

สถานที่ : HALL 100 / F402
เวลา : 17:00 - 18:00
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (H)

พิธีมอบรางวัล ARTY PROFESSIONAL METAVERSE BEAUTY CHALLENCE 2023

สถานที่ : เวทีใหญ่
เวลา : 17:30 - 18:30
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

กิจกรรมพรีเซนเตอร์ มาย อาโป

สถานที่ : เวทีใหญ่
เวลา : 19:00 - 21:00
มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา

พิธีรำลึกคุณ ดร.เทียมฯ และพิธีมอบ ทุนการศึกษามูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา

สถานที่ : เวทีใหญ่
เวลา : 09:00 - 12:00
บริษัท วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

20th Waseda Thailand Anniversary

สถานที่ : Silk 3
เวลา : 09:00 - 16:00
บริษัท วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

1st Waseda Challenge การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น

สถานที่ : Silk 4
เวลา : 09:00 - 16:00
MTI

MTI Personality Make Up สวยได้ด้วยมือคุณ (เช้า)

สถานที่ : Silk 1-2
เวลา : 10:00 - 13:00
MTI

MTI Personality Make Up สวยได้ด้วยมือคุณ (บ่าย)

สถานที่ : Silk 1-2
เวลา : 14:00 - 17:00
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

กิจกรรมประกวด Farmhouse Cosplay Contest

สถานที่ : เวทีใหญ่
เวลา : 16:00 - 19:00
บริษัท ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด

MOU Shop Global

สถานที่ : Silk 3
เวลา : 17:00 - 18:00
บริษัท ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด

MOU Shop Global

สถานที่ : Silk 4
เวลา : 17:00 - 18:00
บริษัท ไลอ้อน(ประเทศไทย) จำกัด

LION X น้องมู่ทู่

สถานที่ : HALL 100 / F402
เวลา : 17:00 - 18:00
Shop Global

ห้องรวมพลยูทูปเบอร์

สถานที่ : Silk 3
เวลา : 08:30 - 09:30
SPI

ประชุมสรุปงานสหกรุ๊ปแฟร์

สถานที่ : Silk 1-2
เวลา : 10:00 - 12:00
Shop Global

ห้องรวมพลยูทูปเบอร์

สถานที่ : Silk 3
เวลา : 13:00 - 16:00
ขนมโอเดนย่า

กิจกรรมการแจกการ์ดพลัง

สถานที่ : เวทีใหญ่
เวลา : 13:00 - 17:00
บริษัท ไลอ้อน(ประเทศไทย) จำกัด

LION X น้อง แค แคลอรี่

สถานที่ : HALL 100 / F402
เวลา : 17:00 - 18:00